Η Εταιρεία

Η GAP Analysis είναι στελεχωμένη από μηχανικούς με άρτια επιστημονική κατάρτιση και σημαντική εμπειρία στη διαχείριση βιομηχανικής και επαγγελματικής επικινδυνότητας, στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στο σχεδιασμό χρήσεων γης, στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας, στη διαχείριση και εκπόνηση Τεχνικών Έργων καθώς και στην σύνταξη και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Η εταιρία έχει πολυετή συνεχή συνεργασία με τους πελάτες της και τους δημόσιους φορείς εξασφαλίζοντας την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων σε θέματα αδειοδοτήσεων και λειτουργίας βιομηχανικών έργων και δραστηριοτήτων.

Για την εκπόνηση εξειδικευμένων εφαρμογών συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα υποστηρίζοντας παράλληλα τη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της σε σύγχρονες τεχνολογίες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας.