PROJELER

All Projects

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kıbrıs’taki tüm SEVESO mevkileri için Güvenlik Raporları Değerlendirmesi Teftiş Dairesi Danışmanları

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Elefsis Rafinerisi’ndeki Yeni Üniteler için Mesleki Risk Değerlendirme Raporu

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Elefsis Rafinerisi’ndeki Yeni Birimler’in kurulum lisanslarının güncelleştirilmesiyle ilgili Değerlendirme Raporu

MOTOR OIL HELLAS

MOH Rafinerisi’ndeki yeni M-1985 Ters Ozmoz Ünitesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Danışmanları

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Elefsis Rafinerisi’ndeki yeni Üniteler’in işletme izni için Güvenlik Raporu, Yangın Güvenliği, Acil Durum Planı, Güvenlik Yönetim Planı ve diğer çalışmalar İzin Danışmanları