PROJELER

MOTOR OIL HELLAS

MOTOR OIL HELLAS

Yeni 8 Yakıt ve YağTankı için Güvenlik Raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Danışmanları

MOTOR OIL HELLAS

MOH Rafinerisi için Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürme Ağ Planlaması Yangın Söndürme Sertifikası

MOTOR OIL HELLAS

CDU 7100 kompleksi için Güvenlik Raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yapı ve İşletme İzni – İzin Danışmanları

MOTOR OIL HELLAS

Yeni LPG Tankları için Güvenlik Raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Danışmanları