PROJELER

İş Riski Değerlendirme Raporları

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Elefsis Rafinerisi’ndeki Yeni Üniteler için Mesleki Risk Değerlendirme Raporu

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Aspropirgos Rafinerisi için Mesleki Risk Değerlendirmesi

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Bakım Çalışmlaları için Sağlık ve Güvenlik Planı – Elefsis Rafinerisi Kapatma İşlemi [Hidrodesülfürizasyon (HDS) Ünitesi Yükseltmesi]