PROJELER

Güvenlik Raporları (SEVESO II)

MOTOR OIL HELLAS

Yeni LPG Tankları için Güvenlik Raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Danışmanları

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kıbrıs’taki SEVESO alanlarının Sekiz Güvenlik Raporunun Değerlendirilmesi Teftiş Dairesi Danışmanları