PROJELER

Güvenlik Raporları (SEVESO II)

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kıbrıs’taki tüm SEVESO mevkileri için Güvenlik Raporları Değerlendirmesi Teftiş Dairesi Danışmanları

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Elefsis Rafinerisi’ndeki Yeni Birimler’in kurulum lisanslarının güncelleştirilmesiyle ilgili Değerlendirme Raporu

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Elefsis Rafinerisi’ndeki yeni Üniteler’in işletme izni için Güvenlik Raporu, Yangın Güvenliği, Acil Durum Planı, Güvenlik Yönetim Planı ve diğer çalışmalar İzin Danışmanları

MOTOR OIL HELLAS

MOH Rafinerisi’ndeki Yeni Kükürt Kurtarma Ünitesi (KKÜ) için Güvenlik Raporu, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Yangın Güvenliği İzin Danışmanları

SHELL HELLAS S.A.

Yunanistan’daki Shell Hellas endüstriyel alanların Seveso Bildirimleri (SEVESO II)