Πλατφόρμα ΥΑΠΕ

Η εταιρεία έχει αναπτύξει Πλατφόρμα για την Υγεία και την Ασφάλεια η οποία παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και περιλαμβάνει:

  • Βιβλιοθήκη που αφορά τη νομοθεσία Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, επαγγελματικούς κινδύνους, οδηγίες – κατευθύνσεις για τη σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και παραδείγματα καλών πρακτικών.
  • Λίστες κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.
  • Υπηρεσία help desk σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και περιβάλλοντος
  • Λογισμικό Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Demo)
  • Λογισμικό Ανίχνευσης & Επισκευής Διαρροών Πτητικών Ουσιών LDAR (Demo)

Είσοδος στην Πλατφόρμα

Αποκτήστε τη δυνατότητα πρόσβασης στην Πλατφόρμα συμπληρώνοντας τη φόρμα