HİZMETLER

GAP Analysis, yeni REACH ve CLP yönetmelikleriyle uyumlu olan işletmeler için teknik destek sağlar.

Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkisi ve Sınırlandırılmasıyla ilgili (EC) No 1907/2006 REACH Yönergesi, 1 Haziran 2007′de yürürlüğe giren, kimyasal maddeler ve bunların emniyetli kullanımıyla ilgili yeni Avrupa Birliği yasasıdır.

REACH’e göre yılda bir ton veya daha fazla kimyasal madde üreten veya Avrupa Birliği’ne ithal eden tüm şirketler bu maddeleri European Chemicals Agency [ECHA (Avrupa Kimyasal Maddeler Ajansı)]‘ye kaydettirmek zorundadır.

REACH; radyoaktif maddeler, gümrük denetimi altında olan maddeler, yalıtılmamış ara maddeler, tehlikeli maddelerin demiryoluyla, karayoluyla, iç sularda deniz yoluyla veya havadan taşınması, savunma amaçlı atık ve üye ülkelerin istisnaları için geçerli değildir.
Yönetmelik aşağıdaki uygulama aşamalarından oluşur:

 • Ön kayıt: Bitiş tarihi 1 Aralık 2008
 • Kayıt: Kimyasal maddelerin kaydı için üç bitiş tarihi belirlenmiştir. Genelde bunlar üretilen veya ithal edilen tonaj tarafından belirlenmekte olup belirli madde kategorileri için 1000 ton/yıl’ın 1 Aralık 2010′da, 100 ton/yıl’ın 1 Haziran 2013′te ve 1 ton/yıl’ın 1 Haziran 2018′de kaydedilmesi gerekir.
 • Değerlendirme: ECHA kimyasal maddelerin kaydını ve maddelerin kayıt teknik dosyalarında bulunan bilgilerini incelemekten sorumludur. Değerlendirme, maddelerin daha fazla düzenlenmesine, hatta bunların sınırlandırılmasına kadar gidebilir. REACH Sınırlandırmaları (Ek XVII: Sınırlandırma işlemi, üretiminden, kullanımından veya pazara sürülmesinden ötürü insan sağlığı veya çevre için kabul edilemez bir risk ortaya koyan,Toplumu kapsayacak temelde bilgilendirmeyi gerektiren maddeler için bir emniyet ağıdır.
 • Kimyasal Madde Yetkisi: Yetki, tehlikeli ve özellikle çok fazla endişe yaratan maddelerin risklerini yönetmeyi amaçlayan REACH işlemlerinden biridir. Yetkiye söz konusu olan maddeler (Ek XIV’te içerilen maddeler) bir şirket (ve bunların kayıtlı kullanıcıları) bunları pazara sürme yetkisini alıncaya kadar pazara sürülmeyecektir.

CLP Yönergesi

Maddelerin ve karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi ile ilgili EC No 1272/2008 CLP Yönergesi, Avrupa Birliği’nin maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi sistemini Küresel Uyum Sistemi (Globally Harmonized System (GHS)) ile uyuşturan Avrupa Birliği yasasıdır. CLP Yönergesi 20 Ocak 2009′da yürürlüğe girmiştir.

CLP Yönergesi, bir geçiş döneminden sonra, maddelerin (Yönerge 67/548/EEC) ve karışımların (Yönerge 1999/45/EC) sınıflandırılması, etiketlendirilmesi ve paketlenmesiyle ilgili geçerli kuralların yerini alacaktır. Yeni kurallarla maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi Aralık 2010′dan, karışımların sınıflandırılması ve etiketlenmesiyse 1 Haziran 2015′ten itibaren tutarlı olmalıdır.

Yönerge, gümrük denetimi altındaki radyoaktif maddeler ve karışımlar, bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı maddeler (piyasaya sürülmemiş), yalıtılmamış ara maddeler, atıklar, tıp ürünleri, veterinerlikle ilgili tıp ürünleri, kozmetikler, tıp cihazları, yiyecek veya beslenmeyle ilgili şeyler için geçerli değildir REACH & CLP Yönergeleri’nin uygulanması için sorumlu olan Örgütler şunlardır:

Genel Kimya Devlet Laboratuvarı (Çevre Müdürlüğü) Avrupa Kimyasal Maddeler Ajansı (GAP Analysis tarafından sağlanan ECHA Hizmetleri şunları içerir:

 • Şirket yükümlülüklerini REACH ve CLP yönetmeliklerine ve ulusal yasalara (örn. zaman çizelgesi hazırlama ve dosyaların teslimi, şirketin uluslararası temsili, veri toplama, kayıt teknik dosyaları belgeleri için fizikokimyasal deneylerin analizi ve belirlenmesi, AB içindeki tedarikçilerin ve müşterilerin gereksinimleri, vs.) göre belirlenmesi.
 • Kimyasal maddelerin REACH ve CLP gereksinimlerine uygun olarak sınıflandırılması ve etiketlendirilmesi.
 • Teknik dosyaların IUCLID yazılımı kullanılarak geliştirilmesi ve kaydedilmesi.
 • İşin içine giren tüm kimyasal maddelerin denetlenmesi için iç denetim sistemi geliştirmek.
 • Material Safety Data Sheet (MSDS) (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)’in geliştirilmesi
 • Ara ürünlerin işlenmesi, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve taşınması için Strictly Controlled Conditions – [SCC (Sıkı Denetlenen Koşullar)]‘ın geliştirilmesi.
 • Kayıt dosyaları prosedürlerinin, yetkililer ve çalışma gruplarıyla ilgili iletişiminin sürekli izlenmesi
 • Maddelerin sınıflandırılması, MSDS vs.’nin kullanımı ve geliştirilmesi için REACH ve CLP yönetmelikleriyle ilgili personel eğitimi