HİZMETLER

“İşbaşındaki işçilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili gelişmeleri teşvik edici önlemlerin getirilmesi” konulu,12 Haziran 1989 tarihli, 89/391/EEC EEC Yönergesi, “Sabit süreli bir iş ilişkisi veya geçici bir iş ilişkisi olan işçilerin işbaşındaki güvenliği ve sağlığı ile ilgili gelişmeleri teşvik edici önlemlerin tamamlanması” konulu 25 Haziran 1991 tarihli 91/383 EEC Yönergesi ve ilgili ulusal yasal gereksinimlere göre Mesleki Risk Değerlendirmesi Raporları.

Gap Analysis, farklı tehlikelerle ilgili olarak, çalışanlara olan olası etkiler için insan savunmasızlığını (doz-tepki modeli) göz önüne alarak tehlikeli maddeler gerektiren iş yerlerindeki Belirli Mesleki Risk’in niteliksel değerlendirmesinde prototip bir metodoloji uygular.


Mesleki risk değerlendirmesi şunları içerir:

 • ilgili çalışanların iş ve yerle ilgili belirli etkinlikleriyle bağlantılı iş yerlerinin tanımlanması
 • her bir ve her iş yeriyle ilgili tüm tehlikelerin (sürekli, sık, beklenmeyen olup olmadığının) tanımlanması
 • Açıkta bırakılmış tüm olası tehlikeler ve iş yerlerindeki etkinliklere bağlı tüm olası kaza olaylarının değerlendirmesi
 • Çalışanlara kısa vadede olan etkilerin değerlendirilmesi
 • Teknik, örgütsel ve idari önlemler ve düzeltici eylemlerin tanımlanması ve önceliği.
 • Güvenlik prosedürlerinin ve çalışma yönergelerinin ulusal ve Avrupa standartlarına ve en iyi uygulamalara uygun olarak geliştirilmesi.
 • İş sağlığı ve güvenliği hakkında karar almayla ilgili belgeli destek

Önlemler

Endüstriyel iş yeri ölçümleri, sertifikalı laboratuvarlarla işbirliği içinde, fiziksel ve kimyasal ajanlar üzerinde yapılır. Bu ölçümler şunları içerir:

 • Gürültü
 • Hava parçacıkları – toz
 • Zehirli ve yanıcı gazlar
 • Volatile Organic Compounds [VOC’ler (Geçici Organik Bileşenler]
 • Patlayıcı atmosferler
 • Elektromanyetik ve iyonlaştırılmış ışınım
 • Mikroiklim (sıcaklık, göreceli nem, hava hızı, aydınlatma