HİZMETLER

EIA Yönergesi 85/337/EEC (97/11/EC, 97/11/EC ve 2003/35/EC, COM/2009/0378 Yönergeleri’yle değişik ve 2011/92/EU Yönergesi’yle düzenlenen), IPPC koşulları, ulusal yasama çerçevesi ve en iyi uygulamalara göre Environmental Impact Assessment [EIA (Çevresel Etki Değerlendirme)] Çalışmaları.

EIA Hizmetleri şunları içerir:

  • Tüm kategorilerin kamu ve özel projeleri için EIA
  • Bölgesel planlarla, geliştirme planlarıyla, ana planlarla, şehir planlarıyla uyumlu arazi kullanım planlaması, ilkeler, planlar, programlar ve projeler için stratejik çevresel değerlendirme.
  • Atmosferik Kalite Kontrolü, havayı kirleten maddelerin atmosfere dağılımının ve birden fazla kaynaktan dağılımının simülasyonu. ( LASAT 3.2 Yazılımı, Aerosol Transport Langrangian Simülasyonu).
  • Endüstriyel donanımdan yayılan Volatile Organic Compounds [VOC"lar (Geçici Organik Bileşenler)]‘ın Sızıntı Tespit ve Onarım – LDAR programı. Olası sızıntının ölçüm noktalarını kaydetmek ve donanımın onarım durumunu izlemek için özel yazılım kullanılır.
  • Gürültü Çalışmaları, çevresel gürültü ölçümleri ve endüstriyel gürültü haritalarının geliştirilmesi.