HİZMETLER

Petrol depolama tesisleri ve petrokimya endüstrisi için uluslararası yasalara ve standartlara (örn. NFPA, API vs.), ulusal yasalara ve ulusal Yangın Koruma Ajansı Yönergeleri’ne göre uygulanan Yangın Güvenliği raporları.

Yangın Koruma Hizmetleri şunları içerir:

  • Hidrolik modelllerin modellenmesi ve simülasyonu, dinamik analiz ve yangın koruma sistemleri için what-if senaryoları (Boru Sistemleri FluidFlow V.3. Yazılımı). Akış denetleyicileri, güçlendiricileri, vanalar, basınç düşürücüler/denetleyiciler, ağızlıklar, filtreler, vs.
  • Karmaşık ağlarda sıvı akış simülasyonu, su hidrantı tedarik ağları için senaryolar, basınç ölçümleri, akış hızları ve sıcaklıkları. Kitle tutarlılığı ilkelerine, momentum ve enerjiye (Darcy Weisbach denklemi, Bernoulli ilkesi, vs.) dayalı çözümler.
  • Akış sistemlerinin tasarım ve optimizasyonu

Explosion risk koruna hizmetleri – ATEX Alanı Sınıflandırması

ATEX, Avrupa Parlamentosu ve Konsey’inin “Patlayıcı atmosferlerin olası riski altında olan işçilerin güvenliklerinin ve sağlıklarının korunmasını geliştirmek için en düşük gereksinimler” konusundaki 99/92/EC ATEX İşyeri yönergesine göre çalışır. Hizmetlerinin içinde olası risklerine ve üretim sürecinin kritikliğine göre ATEX donanımının kategorilere ayrılması vardır. Diğer yandan tesislerin alanları yanıcı ve patlayıcı gazların varlığına göre kategorilere ayrılır (Alan Sınıflandırması).