HİZMETLER

2003/105/EC (Seveso II) yönergesiyle değişik 96/82/CE Konsey Yönergesi’ne göre “Tehlikeli maddelere ilişkin büyük kaza risklerinin kontrolü” konusundaki Güvenlik Raporları ve Güvenlik Raporları’nın hazırlanması için ulusal ve Avrupa Kılavuzluğu.

Güvenlik Raporu’yla ilgili hizmetler:

  • Tehlike Analizi (HAZOP, What-if, FTA)
  • Risk Analizi, Sonuç Değerlendirmesi (ısıl ışıma, aşırı doza maruz kalma, zehirli bulutun dağılması) (TNO Güvenlik Yazılımı, EFFECTS 8.1)
  • Quantitative Risk Assessment [QRA (Niteliksel Risk Değerlendirmesi)] Bireysel ve Toplumsal Risk (TNO Risk Değerlendirme Yazılımı, RISKCURVES 7.6)
  • Güvenlik Yönetimi Sistemleri – Büyük Kazayı Önleme İlkesi
  • Acil Durum Planlaması
  • Arazi Kullanım Planlaması
  • Güvenlik Raporları’nın hazırlanması ve değerlendirilmesi eğitimi
  • Büyük kaza tehlikesinin olduğu yerler için Yetki eğitimi ve İncelemeler

GÜVENLİK RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Güvenlik Raporlarının Avrupa yönergelerine ve ulusal yönergelere uygun olarak değerlendirilmesi. Projeler, tehlikeli maddeleri kapsayan endüstriyel işlemlerin risk yönetiminde engin deneyimi ve uzmanlığı olan ulusal ve uluslararası uzmanlarla işbirliği içinde yönetilir.